Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 2.7.2010

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade något under första kvartalet år 2010

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av första kvartalet år 2010 till 108,5 miljarder euro, vilket är 1,2 miljarder euro mer än i slutet av år 2009.

Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar ökade under januari–mars med 5,7 miljarder euro, men statens finansiella nettotillgångar minskade med 4,6 miljarder euro och kommunernas var på samma nivå som i slutet av år 2009. På de finansiella nettotillgångarna inverkade speciellt arbetspensionsanstalternas ökade aktieinvesteringar. Mest ökade placeringar i fondandelar genom att nytt kapital för 2,1 miljarder euro strömmade in. Statens skuld enligt finansräkenskaperna ökade under första kvartalet med 3,0 miljarder euro, lokalförvaltningens skuld med 0,4 miljarder euro och socialskyddsfondernas skuld med 0,1 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Kuussaari (09) 1734 3538, Timo Ristimäki (09) 1734 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (217,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 02.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2010/01/jyrt_2010_01_2010-07-02_tie_001_sv.html