Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.9.2011

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar vände nedåt under andra kvartalet år 2011

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, minskade med 0,9 miljarder euro till 116,3 miljarder euro under andra kvartalet 2011. Att de finansiella nettotillgångarna minskade berodde närmast på att aktiekurserna vände nedåt.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statens finansiella nettotillgångar var i slutet av andra kvartalet –25 miljarder euro. Under kvartalet minskade de med totalt 2,4 miljarder euro. Detta berodde närmast på att marknadsvärdet av statens bolagsinnehav sjönk. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar var 2,1 miljarder euro. Jämfört med föregående kvartal ökade de med 1 miljard euro. Socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar var i slutet av andra kvartalet 139,2 miljarder euro, vilket är 0,6 miljarder euro mer än i slutet av första kvartalet. Under andra kvartalet ökade social-skyddsfondernas sina placeringar i kortfristiga skuldebrev och i masskuldebrevslån med 1 miljard euro resp. 1,5 miljarder euro. Placeringar i noterade aktier gjordes för bara 0,1 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2011/02/jyrt_2011_02_2011-09-30_tie_001_sv.html