Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 31.3.2015

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar minskade något under sista kvartalet 2014

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av år 2014 till 111,6 miljarder euro. Under sista kvartalet 2014 minskade statens och lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar med totalt 3,6 miljarder euro, men den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar minskade med bara 1,1 miljarder euro till följd av ökningen av arbetspensionsanstalternas tillgångar. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 029 551 3382, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.03.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2014/04/jyrt_2014_04_2015-03-31_tie_001_sv.html