Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 30.6.2016

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar visade en svag minskning under första kvartalet 2016

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick i slutet av första kvartalet 2016 till 110,1 miljarder euro. Under kvartalet minskade statens finansiella nettotillgångar med 3,0 miljarder euro. Lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar ökade däremot med 1,2 miljarder euro. Arbetspensionsanstalternas och socialskyddsfondernas finansiella nettotillgångar minskade med 2,2 miljarder euro. Totalt minskade den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar med 4,0 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Tupala 029 551 3349, Timo Ristimäki 029 551 2324, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (213,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2016/01/jyrt_2016_01_2016-06-30_tie_001_sv.html