Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

    Senaste offentliggörandet 22.12.2017 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2016Q4 114 873 114 273 600
2017Q1 120 021 118 755 1 266
2017Q2 125 954 126 001 -47
S1311 Staten 2016Q4 -67 332 -67 625 293
2017Q1 -68 281 -69 311 1 030
2017Q2 -66 468 -66 383 -85
S1313 Lokalförvaltning 2016Q4 -3 544 -3 926 382
2017Q1 -2 397 -3 488 1 091
2017Q2 -1 072 -1 058 -14
S1314 Socialskyddsfonder 2016Q4 185 749 185 824 -75
2017Q1 190 699 191 554 -855
2017Q2 193 494 193 442 52

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/03/jyrt_2017_03_2017-12-22_rev_001_sv.html