Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 28.3.2018 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2017Q1 120 092 118 755 1 337
2017Q2 125 065 126 001 -936
2017Q3 129 818 130 731 -913
S1311 Staten 2017Q1 -68 537 -69 311 774
2017Q2 -66 901 -66 383 -518
2017Q3 -64 383 -63 627 -756
S1313 Lokalförvaltning 2017Q1 -2 483 -3 488 1 005
2017Q2 -1 158 -1 058 -100
2017Q3 -1 213 -1 127 -86
S1314 Socialskyddsfonder 2017Q1 191 112 191 554 -442
2017Q2 193 124 193 442 -318
2017Q3 195 414 195 485 -71

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2017/04/jyrt_2017_04_2018-03-28_rev_001_sv.html