Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 28.6.2018

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2018

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 132,8 miljarder euro i slutet av första kvartalet 2018. De finansiella nettotillgångarna ökade med 1,8 miljarder euro från föregående kvartal, med draghjälp av lokalförvaltningen. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar minskade med totalt 0,6 miljarder euro, samtidigt som statsförvaltningens finansiella nettotillgångar ökade med 0,6 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/01/jyrt_2018_01_2018-06-28_tie_001_sv.html