Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 21.12.2018

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2018

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 140,4 miljarder euro i slutet av tredje kvartalet 2018. De finansiella nettotillgångarna ökade med 2,3 miljarder euro från föregående kvartal, med draghjälp av arbetspensionsanstalterna och statsförvaltningen. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar ökade med totalt 2,3 miljarder euro och statsförvaltningens finansiella nettotillgångar med 0,5 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/03/jyrt_2018_03_2018-12-21_tie_001_sv.html