Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 28.3.2019

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under tredje kvartalet 2018

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 122,5 miljarder euro i slutet av fjärde kvartalet 2018. De finansiella nettotillgångarna minskade med 18,2 miljarder euro från föregående kvartal, särskilt till följd av kapitalförluster. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar minskade med totalt 10,3 miljarder euro och statsförvaltningens finansiella nettotillgångar med 4,8 miljarder euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns finansräkenskaper.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aaro Hottinen 029 551 3231, Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2018/04/jyrt_2018_04_2019-03-28_tie_001_sv.html