Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Offentliga sektorns finansräkenskaper 2019, 2:a kvartalet

2019
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik