Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

  Senaste offentliggörandet 27.9.2019 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2018Q3 138 651 140 402 -1751
2018Q4 120 844 122 457 -1 613
2019Q1 131 276 132 148 -872
S1311 Staten 2018Q3 -61799 -60 893 -906
2018Q4 -66 959 -65 707 -1 252
2019Q1 -66 810 -65 594 -1 216
S1313 Lokalförvaltning 2018Q3 -1 762 -685 -1 077
2018Q4 -4 640 -3 896 -744
2019Q1 -4 012 -4 126 114
S1314 Socialskyddsfonder 2018Q3 202 212 201 980 -232
2018Q4 192 443 192 060 383
2019Q1 202 098 201 868 230

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2019/02/jyrt_2019_02_2019-09-27_rev_001_sv.html