Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Offentliga sektorns finansräkenskaper 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 26.6.2020

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar minskade under första kvartalet 2020

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar, dvs. skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 122,4 miljarder euro i slutet av första kvartalet 2020. De finansiella nettotillgångarna minskade med 29,6 miljarder euro från föregående kvartal till största delen på grund av arbetspensionsanstalternas och statsförvaltningens negativa placeringsavkastningar samt ökningen av statsförvaltningens skuld. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över de offentliga samfundens finansräkenskaper.

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

De offentliga samfundens finansiella nettotillgångar

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Aaro Hottinen 029 551 3231, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala

Publikationen i pdf-format (219,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 26.06.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2020/01/jyrt_2020_01_2020-06-26_tie_001_sv.html