Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Revideringar i denna statistik

Revidering av sektorernas finansiella nettotillgångar jämfört med första publiceringen, mn euro

Senaste offentliggörandet 25.3.2022 1:a offentliggörandet Revideringar
S13 Offentlig sektor 2021Q1 159 996 160 127 -131
2021Q2 172 327 172 463 -136
2021Q3 174 542 173 736 806
S1311 Staten 2021Q1 -64 964 -65 127 163
2021Q2 -61 188 -61 056 -132
2021Q3 -61 965 -62 150 185
S1313 Lokalförvaltning 2021Q1 -5 606 -5 805 199
2021Q2 -5 154 -5 169 15
2021Q3 -6 840 -7 198 358
S1314 Socialskyddsfonder 2021Q1 230 566 231 059 -493
2021Q2 238 669 238 688 -19
2021Q3 243 347 243 084 263

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli-Pekka Aaltonen 029 551 3090, Johannes Nykänen 029 551 3641, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 4:e kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2021/04/jyrt_2021_04_2022-03-25_rev_001_sv.html