Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Klassificeringar

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/luo_sv.html