Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Utbud av produkter och tjänster

PDF-publikationer

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Redovisning av handeln efter region [e-publikation].
ISSN=1799-7208. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kamv/tup_sv.html