Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2007 - 2017

Miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Materialer sammanlagt 258 265 221 247 247 240 274 228 221 229 237
Växter och vilda djur 10 10 10 8 9 8 9 10 9 9 9
Trä 39 42 29 37 36 36 43 42 43 44 44
Mineraler 56 61 63 75 75 68 78 51 50 60 66
Jordmaterial 127 123 97 101 100 103 105 87 84 78 81
Förädlade importprodukter 24 26 20 24 25 24 37 37 33 36 35

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johanna Pakarinen 029 551 3313, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2017, Tabellbilaga 2. Direkta inflöden av naturresurser efter materialgrupp 2007 - 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2017/kanma_2017_2018-11-15_tau_002_sv.html