Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Materialflöden i samhällsekonomin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Brytningen av mineraler och jordmaterial ökade den inhemska materialkonsumtionen år 2020
18.11.2021
År 2020 utvanns 184 miljoner ton naturresurser i Finland. Den inhemska materialkonsumtionen ökade med knappa fem procent från året innan och var den högsta sedan år 2013. Ökningen berodde i synnerhet på ökad användning av mineraler och jordmaterial - av naturresursernas direkta inflöden utgjorde de sammanlagt 63 procent

Beskrivning: Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Denna materialmängd samt dess förhållande till andra totalstorheter beskriver beroendet av material inom samhällsekonomin och det tryck som den ekonomiska verksamheten riktar mot miljön. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utvecklingen av förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den materialmängd som behövs för dess produktion. I statistiken över materialflöden i samhällsekonomin har användningsmängderna av olika materialflöden såsom sten, olja, trä räknats ihop. Det innebär dock att totalstorheterna i räkenskaperna över materialflöden inte direkt visar intensiteten eller kvaliteten när det gäller den miljöbelastning som ekonomiska aktiviteter förorsakat.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/index_sv.html