Publicerad: 14.6.2018

Rekordmånga personer fick finskt medborgarskap år 2017

Enligt Statistikcentralen fick 12 219 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2017. Antalet, som klart översteg föregående års rekord, är det största under självständighetstiden. Jämfört med år 2016 beviljades 2 844 fler personer finskt medborgarskap. Uttryckt i relativa tal ökade antalet med 30 procent från året innan.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2017

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2017

Källa: Befolknings- och rättsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, Matti Saari 029 551 3401

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 14.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2017/kans_2017_2018-06-14_tie_001_sv.html