Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2021

Antalet personer som fick finskt medborgarskap minskade år 2020

Enligt Statistikcentralen fick 7 816 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2020. Jämfört med år 2019 beviljades 1 833 färre personer finskt medborgarskap. Uttryckt i relativa tal minskade antalet med 19 procent från året innan.

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2020

Antal utländska medborgare som fått finskt medborgarskap 1966–2020

Källa: Erhållande av finskt medborgarskap 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 7.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/2020/kans_2020_2021-05-07_tie_001_sv.html