Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2005

Konsumenternas syn på arbetslösheten förbättrades i december

Konsumenternas förväntningar har stigit efter nedgången i somras och höstas och är nu på samma nivå som i början av året. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 16,1, medan den var 14,6 föregående månad och föregående år. Förtroendeindikatorn var samtidigt högre än sitt långvariga medeltal. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 16 december med 1 577 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades uppskattningarna av arbetslöshetsutvecklingen klart i december. För första gången sedan våren 2002 fanns det fler som trodde på att arbetslösheten skulle minska än att den skulle öka. De övriga delfaktorerna i förtroendeindikatorn låg ungefär på samma nivå som tidigare, och konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi var fortfarande lama.

Konsumenternas syn på ekonomin i december 2005

  December 2005 nettotal November 2005 nettotal December 2004 nettotal Medeltal 10/95-12/05
Konsumenternas förtroendeindikator 16,1 14,6 14,6 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,3 11,8 12,1 9,2
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 48,2 47,5 47,0 32,1
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 1,4 1,4 6,2 6,9
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 3,6 -2,2 -6,8 5,7
Inflationen om 12 mån., % 2,3 2,3 1,9 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,2 4,8 1,2 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 32,9 29,9 29,8 24,8
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 14,4 19,4 16,9 20,7
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 15,5 13,9 14,8 5,7
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 27,3 31,1 29,1 23,1
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I december trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 20 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I december litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I december bedömde 28 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 37 procent trodde att arbetslösheten minskar. I november var motsvarande andelar 35 och 32 procent och för ett år sedan 37 och 25 procent. Av de sysselsatta antog 13 procent att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men något fler, dvs. 15 procent, antog åter att risken hade minskat.

I december förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande inflationsförväntning var 1,9 procent för ett år sedan.

I december ansåg 42 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade fortfarande en mängd planer på att använda pengar bl.a. för resor, för att renovera och inreda hemmet samt för hemelektronik och fritidsartiklar. 24 procent av hushållen planerade att köpa en digital adapter före nästa sommar och 17 procent tänkte ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad inom ett år.

Av konsumenterna ansåg 71 procent i december att tidpunkten att ta lån är fördelaktig. 14 procent av hushållen planerade att ta lån under det följande året. I december ansåg 63 procent av konsumenterna att det är lönsamt att spara. Av hushållen hade 66 procent sparat och rentav 81 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-12/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-12/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, november 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-11/2005*

*räknat på basis av säsongrensade serier; ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, November 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.12.2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/12/kbar_2005_12_2005-12-27_tie_001_sv.html