Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2007

Konsumenternas stämningar ljusast på sju år

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 20,4, då den i maj var 17,7 och för ett år sedan 16.6. Förtroendet för ekonomin var samtidigt tydligt starkare än på lång sikt i medeltal och starkast sedan februari 2000, då förtroendeindikatorn uppnådde sitt rekordvärde 21,8. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Barometern bygger på intervjuer som mellan den 1 och 18 juni gjordes med 1 521 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i juni förväntningarna på den egna ekonomin, på möjligheterna att spara och speciellt förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Uppskattningarna om ekonomin i Finland var ungefär oförändrade och alltjämt försiktiga. I juni ansåg konsumenterna sin penningsituation och sina möjligheter att spara mycket goda. Däremot avtog synen på lönsamheten att ta lån och köpa kapitalvaror fortsättningsvis.

Konsumenternas syn på ekonomin i juni 2007

  Juni 2007 nettotal Maj 2007 nettotal Juni 2006 nettotal Medeltal 10/95-6/07
Konsumenternas förtroendeindikator 20,4 17,7 16,6 13,8
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 12,2 10,7 12,4 9,5
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 51,8 47,7 48,3 34,0
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 3,6 3,3 2,3 6,3
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 14,1 9,2 3,4 5,4
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,5 2,4 2,6 2,0
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 5,1 6,6 3,7 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 34,0 30,3 29,8 25,7
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 14,6 18,7 22,6 21,0
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 33,1 33,3 23,5 8,2
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 3,6 5,6 23,1 22,4
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I juni trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 19 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I juni litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I juni uppskattade 48 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 20 procent trodde att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i maj 43 och 24 procent och för ett år sedan 37 och 29 procent. Av de sysselsatta antog 14 procent i juni att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 9 procent åter antog att risken hade ökat.

I juni förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,5 procent under de följande 12 månaderna. Det långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I juni antog 77 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 69 procent. Hushållens penningsituation var ypperlig, eftersom 69 procent av hushållen hade sparat och 82 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Bara 53 procent av konsumenterna ansåg i juni att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 68 procent. Av hushållen planerade dock 14 procent att ta lån inom ett år.

42 procent av konsumenterna bedömde i juni att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Ytterst många hushåll hade planer på att använda pengar bl.a. för att köpa hemelektronik eller för anskaffning av hobbyartiklar och för resor. Under sommaren eller hösten planerade 35 procent av hushållen köpa en digitalbox. Också större inköp var lockande, eftersom 18 procent av hushållen hade för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad inom ett år.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-6/2007

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi om ett år 10/1995-6/2007

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, maj 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-5/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/06/kbar_2007_06_2007-06-27_tie_001_sv.html