Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2009 06/2010 07/2010 Utsikter
Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 21,8 -6,5 8,4 18,7 19,1 +
Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,5 18,3 -15,0 2,3 12,3 14,7 +
Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,3 33,4 9,5 27,6 31,9 27,5 +
Makroindikator = (B4+B7)/2 3,1 22,8 -39,1 -8,5 7,1 13,4 +
Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 -0,6 3,9 2,7 -
Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 7,1 10,0 9,2 +/-
Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,4 29,5 -60,9 -48,5 2,9 14,2 +
Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,9 24,2 -27,1 11,7 15,1 21,5 ++
Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,5 1,9 2,0 +/-
Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,6 2,2 2,2 +/-
Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,3 27,6 -51,1 -28,6 -1,0 5,2 +/-
Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,4 7,6 -18,8 -15,0 -1,7 3,4 +/-
Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,1 41,8 -14,2 41,8 29,7 25,9 +/-
Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 8,9 18,4 17,2 +/-
Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 19,8 26,2 23,4 +/-
Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,0 35,1 14,7 32,4 35,1 32,8 +
Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 36,8 52,0 10,9 43,4 50,5 40,5 +/-
Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 11,3 14,4 10,1 --
Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -9,4 -8,5 -8,4 +/-
Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 18,6 15,8 15,7 -
Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,0 8,1 6,0 -
Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,1 27,0 9,8 22,3 22,5 21,6 +

Källa: Konsumentbarometern 2010, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.7.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2010, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn på ekonomin . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/07/kbar_2010_07_2010-07-27_tau_001_sv.html