Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2009 07/2010 08/2010 Utsikter
Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,1 21,9 -6,5 8,2 19,1 21,9 ++
Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,5 18,3 -15,0 1,6 14,7 17,1 +
Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,4 33,4 9,5 29,3 27,5 29,0 +
Makroindikator = (B4+B7)/2 3,2 22,8 -39,1 -10,4 13,4 15,7 +
Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 0,5 2,7 5,3 +/-
Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 6,2 9,2 8,9 +/-
Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,5 29,5 -60,9 -44,0 14,2 19,4 +
Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,0 24,2 -27,1 10,8 21,5 22,8 ++
Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,3 2,0 2,0 +/-
Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,5 2,2 2,4 +/-
Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -31,5 5,2 8,5 +/-
Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,5 7,6 -18,8 -14,6 3,4 3,1 +/-
Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 34,2 25,9 29,0 +
Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 11,0 17,2 20,2 +
Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 19,7 23,4 17,9 +/-
Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,1 35,1 14,7 34,3 32,8 30,6 +
Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 36,9 52,0 10,9 47,3 40,5 47,4 +
Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,9 10,1 13,9 +/-
Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -11,4 -8,4 -7,5 +/-
Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 16,1 15,7 18,2 +/-
Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,2 6,0 7,9 +
Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,1 27,0 9,8 22,9 21,6 24,3 +

Källa: Konsumentbarometern 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2010, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn på ekonomin . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/08/kbar_2010_08_2010-08-27_tau_001_sv.html