Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2009 08/2010 09/2010 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 23,0 -6,5 11,7 21,9 23,0 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,6 19,5 -15,0 3,5 17,1 19,5 ++
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,4 33,4 9,5 28,1 29,0 30,2 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,3 22,8 -39,1 -3,8 15,7 16,9 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,9 9,8 -4,0 -1,9 5,3 5,7 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 6,6 8,9 9,0 +/-
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,6 29,5 -60,9 -40,4 19,4 26,9 ++
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,2 25,4 -27,1 19,5 22,8 25,4 ++
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,4 2,0 2,3  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,6 2,4 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -27,0 8,5 8,4 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,5 7,6 -18,8 -15,2 3,1 6,3 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 33,8 29,0 30,4 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 7,4 20,2 19,5 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,4 42,0 -47,1 23,1 17,9 26,8 +
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,1 35,1 14,7 30,0 30,6 32,4 +
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,0 52,0 10,9 47,8 47,4 49,2 ++
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 14,4 13,9 13,8 +/-
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -12,9 -7,5 -6,3 +
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 14,2 18,2 18,0 +/-
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,0 7,9 7,2 +/-
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,1 27,0 9,8 23,2 24,3 23,2 ++

Källa: Konsumentbarometern 2010, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2010, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn på ekonomin . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/09/kbar_2010_09_2010-09-27_tau_001_sv.html