Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2009 09/2010 10/2010 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 12,3 22,9 20,5 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,6 19,4 -15,0 6,3 19,4 16,8 ++
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,4 33,4 9,5 27,9 30,1 29,8 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,3 22,8 -39,1 -1,3 16,9 12,7 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,9 9,8 -4,0 -2,8 5,7 4,9 +/-
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 9,0 9,2 9,4 +/-
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,7 29,5 -60,9 -32,7 26,9 23,5 ++
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,2 25,3 -27,1 21,4 25,3 19,2 ++
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,7 2,3 2,6  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,1 2,6 3,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -24,1 8,5 6,3 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,6 7,6 -18,8 -12,9 6,3 5,7 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 36,3 30,1 26,8 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 7,3 19,2 19,8 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 23,0 26,7 26,8 +
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,1 35,1 14,7 31,8 32,3 32,8 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,0 52,0 10,9 43,0 48,8 47,1 +
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,0 13,9 12,6 -
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -12,6 -6,3 -7,2 +/-
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 16,2 17,8 18,0 +
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,1 7,2 8,2 +
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,2 27,0 9,8 21,6 23,3 24,6 ++

Källa: Konsumentbarometern 2010, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2010, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/10/kbar_2010_10_2010-10-27_tau_001_sv.html