Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2009 10/2010 11/2010 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 10,9 20,5 20,8 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 5,5 16,8 15,2 ++
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,5 33,4 9,5 29,0 29,8 31,6 ++
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 -5,8 12,7 11,2 +
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 -2,2 4,9 4,3 +/-
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 7,4 9,4 8,9 +/-
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,8 29,5 -60,9 -31,0 23,5 21,0 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 18,2 19,2 17,2 ++
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,4 2,6 2,6  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,0 3,0 2,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -29,8 6,3 5,3 +/-
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,7 7,6 -18,8 -11,4 5,7 5,9 +
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 35,2 26,8 24,6 +
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 8,4 19,8 21,0 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 26,6 26,8 23,4 +
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,2 35,1 14,7 32,0 32,8 34,1 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,1 52,0 10,9 47,8 47,1 51,7 ++
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,4 12,6 12,3 -
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -12,5 -7,2 -7,9 +/-
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 15,3 18,0 18,4 +
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 8,3 8,2 8,3 +
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,2 27,0 9,8 23,9 24,6 22,4 +

Källa: Konsumentbarometern 2010, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2010, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/11/kbar_2010_11_2010-11-29_tau_001_sv.html