Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2009 11/2010 12/2010 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 14,4 20,8 13,5 +/-
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,7 19,4 -15,0 8,8 15,2 7,7 +/-
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,5 33,4 9,5 31,1 31,6 30,8 ++
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,3 22,8 -39,1 -1,0 11,2 -2,1 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 0,6 4,3 4,0 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 8,9 8,9 9,3 +/-
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,9 29,5 -60,9 -25,2 21,0 5,6 +/-
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 19,8 17,2 1,7 -
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,6 2,6 3,0  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 1,9 2,8 3,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,4 27,6 -51,1 -21,8 5,3 -5,8 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,7 7,6 -18,8 -9,7 5,9 1,9 +/-
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,3 41,8 -14,2 39,8 24,6 17,9 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 10,4 21,0 17,7 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 28,5 23,4 19,6 +/-
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,2 35,1 14,7 33,7 34,1 34,4 ++
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,2 52,0 10,9 50,7 51,7 48,8 +
D5 Avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 15,4 12,3 15,7 ++
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -9,3 -7,9 -6,1 +
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 16,4 18,4 16,1 -
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,3 8,3 9,8 ++
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,2 27,0 9,8 22,9 22,4 23,3 ++

Källa: Konsumentbarometern 2010, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2010, Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/12/kbar_2010_12_2010-12-27_tau_001_sv.html