Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2010 06/2011 07/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 19,1 11,4 11,3 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,6 19,4 -15,0 14,7 2,9 2,7 -
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,7 33,4 9,5 27,5 27,5 28,0 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,4 22,8 -39,1 13,4 -2,1 -3,1 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 2,7 0,9 2,8 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 21,9 21,4 22,5  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 16,9 19,9 17,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 9,2 5,2 6,2 --
- Bättre (%) 26,3 33,4 18,2 26,1 24,9 25,6  
- Sämre (%) 10,4 17,2 6,6 10,6 16,5 15,0  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 3,0 29,5 -60,9 14,2 1,3 -2,5 -
- Bättre (%) 30,4 62,1 2,0 49,2 33,1 30,7  
- Sämre (%) 22,2 88,5 4,2 20,1 28,1 32,3  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,3 25,3 -27,1 21,5 -2,9 -7,1 --
- Bättre (%) 31,8 57,3 11,6 50,8 25,7 23,8  
- Sämre (%) 20,5 57,3 6,0 9,9 29,6 34,4  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,0 3,7 3,9  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,2 3,4 3,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 5,2 -1,3 1,0 +/-
- Mindre (%) 34,4 60,8 6,4 35,2 28,7 30,5  
- Mera (%) 29,3 83,3 6,9 23,9 29,6 28,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,1 7,6 -18,8 3,4 7,1 6,5 +
- Minskat (%) 14,0 20,0 5,3 19,1 19,1 17,8  
- Ökat (%) 14,9 31,9 7,9 15,4 12,6 10,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,1 41,8 -14,2 25,9 10,2 14,1 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,6 62,4 29,6 49,7 40,0 43,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,6 45,7 17,7 23,8 29,8 29,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,4 36,8 -19,6 17,2 14,2 18,5 +
- Bra tid (%) 58,7 80,7 33,4 63,1 60,7 64,3  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 32,4 35,0 31,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,2 42,0 -47,1 23,4 3,4 1,8 --
- Bra tid (%) 62,8 78,2 13,3 68,1 52,8 51,3  
- Dålig tid (%) 29,7 83,4 12,1 26,6 42,3 44,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,4 35,1 14,7 32,8 32,4 32,7 +
- Kan spara (%) 58,0 70,0 38,6 63,9 67,4 66,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 4,5 6,9 5,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,5 52,2 10,9 40,5 44,8 45,1 +
- Kan spara (%) 72,7 82,3 56,6 75,2 77,8 78,7  
- Kan inte spara (%) 25,2 40,3 16,5 24,1 21,4 20,7  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 10,1 14,0 11,0 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,0 6,4 5,8  
- Eventuellt (%) 7,9 11,4 5,2 6,1 7,5 5,2  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -8,4 -9,9 -9,0 -
- Mera (%) 22,9 30,8 14,3 19,3 18,9 19,6  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 30,7 32,0 30,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 15,7 15,3 19,1 +
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 8,4 8,4 10,9  
- Ganska sannolikt (%) 8,5 10,4 6,2 7,4 7,0 8,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,0 6,3 7,7 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,3 3,0 3,7  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,7 3,4 4,1  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,4 27,0 9,8 21,6 21,1 24,0 ++
- Mycket sannolikt (%) 12,0 19,0 5,0 15,5 16,1 17,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,1 5,0 6,9  

Källa: Konsumentbarometern 2011, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/07/kbar_2011_07_2011-07-27_tau_001_sv.html