Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2010 08/2011 09/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 22,9 5,1 2,3 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,5 19,4 -15,0 19,4 -2,9 -6,0 --
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,7 33,4 9,5 30,1 26,9 29,1 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,1 22,8 -39,1 16,9 -15,1 -22,1 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,8 9,8 -4,0 5,7 2,5 2,9 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 23,6 23,1 21,7  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 14,6 18,5 16,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 9,2 5,8 4,5 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 27,9 23,9 22,9  
- Sämre (%) 10,5 17,2 6,6 11,9 14,7 15,7  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,8 29,5 -60,9 26,9 -14,7 -22,5 --
- Bättre (%) 30,2 62,1 2,0 62,1 19,7 13,5  
- Sämre (%) 22,5 88,5 4,2 10,1 44,5 51,5  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,0 25,3 -27,1 25,3 -16,5 -19,0 --
- Bättre (%) 31,7 57,3 11,6 56,3 17,8 15,9  
- Sämre (%) 20,7 57,3 6,0 8,0 45,4 47,9  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,3 3,7 3,6  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,6 3,1 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,2 27,6 -51,1 8,5 -13,6 -25,3 --
- Mindre (%) 34,2 60,8 6,4 38,6 17,2 13,6  
- Mera (%) 29,5 83,3 6,9 20,8 42,3 58,4  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,1 7,6 -18,8 6,3 1,6 -0,2 +/-
- Minskat (%) 14,0 20,0 5,3 20,0 13,2 11,3  
- Ökat (%) 14,9 31,9 7,9 12,5 13,9 15,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,9 41,8 -14,2 30,1 8,4 4,2 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,6 62,4 29,6 52,5 41,0 38,3  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,7 45,7 17,7 22,4 32,6 34,1  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 19,2 20,6 19,2 +
- Bra tid (%) 58,8 80,7 33,4 65,6 65,3 64,5  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 30,1 30,4 31,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,0 42,0 -47,1 26,7 -4,4 -2,2 --
- Bra tid (%) 62,6 78,2 13,3 71,1 45,4 46,9  
- Dålig tid (%) 29,9 83,4 12,1 24,0 49,7 47,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,5 35,1 14,7 32,3 30,1 33,9 ++
- Kan spara (%) 58,0 70,0 38,6 66,6 62,7 68,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,9 7,3 6,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,6 52,2 10,9 48,8 44,7 48,9 +
- Kan spara (%) 72,8 82,3 56,6 80,7 77,2 80,6  
- Kan inte spara (%) 25,2 40,3 16,5 18,9 21,6 19,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 13,9 13,8 12,3 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 6,5 5,4  
- Eventuellt (%) 7,9 11,4 5,2 8,8 7,4 6,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -6,3 -12,7 -11,1 --
- Mera (%) 22,8 30,8 14,3 22,5 18,5 18,0  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 28,7 35,0 33,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,5 21,7 14,2 17,8 16,4 16,4 -
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 9,6 8,4 8,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,2 8,0 7,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 7,2 8,3 7,4 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,5 3,0 3,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,7 5,2 4,0  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,5 27,0 9,8 23,3 20,8 21,5 +
- Mycket sannolikt (%) 12,1 19,0 5,0 17,1 14,5 14,8  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,1 6,3 6,7  

Källa: Konsumentbarometern 2011, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/09/kbar_2011_09_2011-09-27_tau_001_sv.html