Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2010 09/2011 10/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 20,5 2,3 1,3 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,4 19,4 -15,0 16,8 -6,0 -7,0 --
A3 Mikroindikator = (B2+D1+D2)/3 24,7 33,4 9,5 29,8 29,1 28,2 +
A4 Makroindikator = (B4+B7)/2 3,0 22,8 -39,1 12,7 -22,1 -23,5 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 4,9 2,9 2,1 -
- Bättre (%) 24,3 30,6 16,7 22,8 21,7 21,8  
- Sämre (%) 15,7 22,7 11,4 15,2 16,6 18,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 9,4 4,5 5,6 --
- Bättre (%) 26,2 33,4 18,2 26,1 22,9 22,6  
- Sämre (%) 10,5 17,2 6,6 9,6 15,7 13,9  
B3 Finland's ekonomi nu (nettotal) 2,7 29,5 -60,9 23,5 -22,5 -25,7 --
- Bättre (%) 30,1 62,1 2,0 57,9 13,5 11,2  
- Sämre (%) 22,7 88,5 4,2 13,1 51,5 55,7  
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,9 25,3 -27,1 19,2 -19,0 -19,7 --
- Bättre (%) 31,6 57,3 11,6 48,3 15,9 15,0  
- Sämre (%) 20,9 57,3 6,0 11,3 47,9 47,5  
B5 Inflation nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 2,6 3,6 3,6  
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,0 3,2 3,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,1 27,6 -51,1 6,3 -25,3 -27,4 --
- Mindre (%) 34,1 60,8 6,4 37,3 13,6 11,8  
- Mera (%) 29,7 83,3 6,9 24,2 58,4 61,1  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,1 7,6 -18,8 5,7 -0,2 -1,7 -
- Minskat (%) 13,9 20,0 5,3 17,3 11,3 10,9  
- Ökat (%) 14,9 31,9 7,9 11,2 15,0 15,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,8 41,8 -14,2 26,8 4,2 2,8 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,5 62,4 29,6 50,5 38,3 38,4  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 24,7 45,7 17,7 23,8 34,1 35,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 19,8 19,2 17,9 +
- Bra tid (%) 58,8 80,7 33,4 65,8 64,5 63,2  
- Dålig tid (%) 35,3 58,5 15,5 29,1 31,0 32,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,9 42,0 -47,1 26,8 -2,2 -1,8 --
- Bra tid (%) 62,5 78,2 13,3 70,9 46,9 47,0  
- Dålig tid (%) 30,0 83,4 12,1 24,0 47,7 47,4  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,5 35,1 14,7 32,8 33,9 32,4 +
- Kan spara (%) 58,1 70,0 38,6 66,3 68,9 67,4  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,6 6,3 7,4  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,7 52,2 10,9 47,1 48,9 46,5 +
- Kan spara (%) 72,8 82,3 56,6 78,6 80,6 79,2  
- Kan inte spara (%) 25,1 40,3 16,5 20,2 19,1 19,9  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,6 12,3 13,7 +/-
- Ja, säkert (%) 5,7 8,5 3,1 6,5 5,4 6,1  
- Eventuellt (%) 7,9 11,4 5,2 6,1 6,9 7,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,8 -2,4 -18,2 -7,2 -11,1 -10,1 -
- Mera (%) 22,8 30,8 14,3 21,8 18,0 18,8  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 30,3 33,8 33,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,6 21,7 14,2 18,0 16,4 19,2 ++
- Mycket sannolikt (%) 9,1 12,1 6,3 9,6 8,8 10,0  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,4 7,6 9,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,2 7,4 8,2 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 4,2 3,5 3,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 4,0 4,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,5 27,0 9,8 24,6 21,5 22,3 +
- Mycket sannolikt (%) 12,1 19,0 5,0 16,5 14,8 15,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 8,1 6,7 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/10/kbar_2011_10_2011-10-27_tau_001_sv.html