Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2011 03/2012 04/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 17,8 8,0 10,4 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,1 19,4 -15,0 10,0 -0,9 1,2 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,8 33,4 9,5 30,2 28,2 26,1 +/-
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,4 22,8 -39,1 7,1 -10,4 -2,6 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,7 9,8 -4,0 3,6 1,7 1,8 --
- Bättre (%) 24,2 30,6 16,7 23,9 19,5 21,2  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 18,3 16,9 18,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 8,2 5,3 6,5 -
- Bättre (%) 26,1 33,4 18,2 26,9 23,1 24,4  
- Sämre (%) 10,6 17,2 6,6 12,4 14,4 13,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,9 29,5 -60,9 10,0 -16,1 -9,0 -
- Bättre (%) 29,6 62,1 2,0 42,1 15,2 21,8  
- Sämre (%) 23,5 88,5 4,2 22,4 42,5 36,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,5 25,3 -27,1 8,3 -4,4 3,8 +/-
- Bättre (%) 31,4 57,3 11,6 35,8 26,5 34,7  
- Sämre (%) 21,4 57,3 6,0 18,5 32,2 25,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,7 3,6 3,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,3 3,1 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,4 27,6 -51,1 5,9 -16,5 -9,0 -
- Mindre (%) 33,5 60,8 6,4 34,9 18,5 23,1  
- Mera (%) 30,4 83,3 6,9 22,6 47,8 38,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 6,0 -2,8 -1,7 -
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 17,5 12,7 13,1  
- Ökat (%) 15,0 31,9 7,9 11,0 18,7 18,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,4 41,8 -14,2 20,1 9,0 3,1 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,4 62,4 29,6 44,6 39,9 35,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,0 45,7 17,7 24,5 30,8 32,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 16,7 14,3 13,6 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 62,9 60,8 59,9  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 32,1 34,5 35,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 13,3 11,4 16,0 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 61,2 56,4 60,7  
- Dålig tid (%) 30,3 83,4 12,1 33,2 36,3 32,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,6 35,1 14,7 33,5 31,7 31,1 +
- Kan spara (%) 58,3 70,0 38,6 67,9 65,5 63,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,0 6,2 6,8  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,9 52,2 10,9 49,0 47,7 40,6 +/-
- Kan spara (%) 73,0 82,3 56,6 80,4 79,4 74,9  
- Kan inte spara (%) 25,0 40,3 16,5 19,0 19,2 23,9  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 12,5 13,8 12,0 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,8 5,6 5,0  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 6,7 8,1 7,0  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -7,9 -2,4 -18,2 -7,3 -11,2 -9,9 -
- Mera (%) 22,6 30,8 14,3 22,1 17,5 17,4  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 31,2 32,2 32,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,4 21,7 14,2 17,0 14,2 15,4 --
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 8,7 6,9 7,8  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 8,3 7,2 7,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,6 7,5 7,8 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,6 3,5 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 5,0 4,0 4,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,6 27,0 9,8 26,1 22,9 21,2 +
- Mycket sannolikt (%) 12,2 19,0 5,0 18,5 15,0 15,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,6 7,9 5,7  

Källa: Konsumentbarometern 2012, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 26.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/04/kbar_2012_04_2012-04-26_tau_001_sv.html