Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2011 05/2012 06/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,9 22,9 -6,5 11,4 12,0 5,8 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 8,0 19,4 -15,0 2,9 1,2 -2,2 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 27,5 29,4 27,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 2,3 22,8 -39,1 -2,1 -3,9 -14,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 0,9 2,1 0,4 --
- Bättre (%) 24,2 30,6 16,7 21,4 20,3 20,4  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 19,9 18,0 19,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,9 14,1 2,3 5,2 7,2 6,4 -
- Bättre (%) 26,1 33,4 18,2 24,9 23,5 24,2  
- Sämre (%) 10,6 17,2 6,6 16,5 11,5 13,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,8 29,5 -60,9 1,3 -9,1 -14,4 -
- Bättre (%) 29,5 62,1 2,0 33,1 19,1 14,7  
- Sämre (%) 23,6 88,5 4,2 28,1 34,7 38,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,4 25,3 -27,1 -2,9 3,0 -11,1 --
- Bättre (%) 31,3 57,3 11,6 25,7 32,1 21,0  
- Sämre (%) 21,5 57,3 6,0 29,6 25,4 39,9  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,7 3,6 3,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,4 3,1 2,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,3 27,6 -51,1 -1,3 -10,7 -18,4 --
- Mindre (%) 33,4 60,8 6,4 28,7 20,6 16,1  
- Mera (%) 30,5 83,3 6,9 29,6 40,1 49,0  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 7,1 -0,7 1,1 +/-
- Minskat (%) 13,8 20,0 5,3 19,1 12,1 15,6  
- Ökat (%) 15,1 31,9 7,9 12,6 16,4 16,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,2 41,8 -14,2 10,2 3,0 8,0 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,3 62,4 29,6 40,0 35,9 39,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,0 45,7 17,7 29,8 32,9 31,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 14,2 14,8 14,7 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 60,7 60,7 61,4  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 35,0 34,6 34,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 3,4 21,4 12,1 -
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 52,8 64,9 58,9  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 42,3 29,5 36,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,7 35,1 14,7 32,4 32,5 30,4 +
- Kan spara (%) 58,4 70,0 38,6 67,4 66,7 62,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,9 7,0 7,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,0 52,2 10,9 44,8 48,5 46,2 +
- Kan spara (%) 73,0 82,3 56,6 77,8 79,4 78,5  
- Kan inte spara (%) 24,9 40,3 16,5 21,4 19,2 20,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,5 17,8 9,1 14,0 11,4 13,3 +/-
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,4 5,6 6,7  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,5 5,9 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,0 -2,4 -18,2 -9,9 -11,0 -12,8 --
- Mera (%) 22,6 30,8 14,3 18,9 18,3 16,1  
- Mindre (%) 32,4 40,4 26,5 32,0 32,5 33,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,4 21,7 13,6 15,3 14,7 13,6 --
- Mycket sannolikt (%) 9,0 12,1 6,3 8,4 6,3 6,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 7,0 8,3 6,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,3 8,1 7,2 +/-
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 3,1 3,0  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,4 5,0 4,2  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,6 27,0 9,8 21,1 24,5 22,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,2 19,0 5,0 16,1 16,5 16,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,0 8,0 6,7  

Källa: Konsumentbarometern 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/06/kbar_2012_06_2012-06-27_tau_001_sv.html