Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2011 09/2012 10/2012 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,7 22,9 -6,5 1,3 3,4 -1,6 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 7,7 19,4 -15,0 -7,0 -6,3 -6,7 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 24,9 33,4 9,5 28,2 28,1 26,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 1,8 22,8 -39,1 -23,5 -19,7 -26,7 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,6 9,8 -4,0 2,1 1,6 2,3 -
- Bättre (%) 24,1 30,6 16,7 21,8 21,4 21,1  
- Sämre (%) 15,8 22,7 11,4 18,0 18,9 17,9  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,8 14,1 2,3 5,6 5,1 4,6 --
- Bättre (%) 26,0 33,4 18,2 22,6 22,9 22,2  
- Sämre (%) 10,7 17,2 6,6 13,9 14,2 15,7  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 1,3 29,5 -60,9 -25,7 -27,9 -29,2 --
- Bättre (%) 29,0 62,1 2,0 11,2 7,2 7,0  
- Sämre (%) 24,2 88,5 4,2 55,7 55,5 57,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,0 25,3 -27,1 -19,7 -14,2 -17,0 --
- Bättre (%) 31,0 57,3 11,6 15,0 19,2 16,1  
- Sämre (%) 22,0 57,3 6,0 47,5 42,4 44,2  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 3,6 3,5 3,5  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,3 3,3 3,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -0,3 27,6 -51,1 -27,4 -25,2 -36,4 --
- Mindre (%) 32,9 60,8 6,4 11,8 11,5 8,4  
- Mera (%) 31,1 83,3 6,9 61,1 57,7 70,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,7 7,6 -18,8 -1,7 -2,4 -4,4 -
- Minskat (%) 13,7 20,0 5,3 10,9 11,0 9,6  
- Ökat (%) 15,2 31,9 7,9 15,9 17,2 18,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,0 41,8 -14,2 2,8 3,7 6,1 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 45,2 62,4 29,6 38,4 37,7 38,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,2 45,7 17,7 35,6 34,0 32,7  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,7 36,8 -19,6 17,9 9,8 11,3 +/-
- Bra tid (%) 58,9 80,7 33,4 63,2 57,2 57,9  
- Dålig tid (%) 35,2 58,5 15,5 32,9 38,7 37,6  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 -1,8 16,7 16,0 +/-
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 47,0 61,8 60,1  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 47,4 33,0 33,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 27,8 35,1 14,7 32,4 31,4 32,4 +
- Kan spara (%) 58,5 70,0 38,6 67,4 65,5 65,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,4 7,1 5,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,2 52,2 10,9 46,5 47,9 42,6 +
- Kan spara (%) 73,2 82,3 56,6 79,2 79,5 76,5  
- Kan inte spara (%) 24,9 40,3 16,5 19,9 19,5 22,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,4 17,8 9,1 13,7 13,1 12,7 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,1 5,5 5,9  
- Eventuellt (%) 7,8 11,4 5,2 7,6 7,7 6,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,1 -2,4 -18,2 -10,1 -11,6 -11,6 --
- Mera (%) 22,5 30,8 14,3 18,8 17,8 16,6  
- Mindre (%) 32,5 40,4 26,5 33,2 33,3 33,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,3 21,7 13,6 19,2 13,9 15,0 --
- Mycket sannolikt (%) 8,9 12,1 5,9 10,0 5,9 7,7  
- Ganska sannolikt (%) 8,4 10,4 6,2 9,2 8,0 7,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 8,2 6,8 7,6 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,8 3,4 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,4 3,3 4,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,7 27,0 9,8 22,3 20,1 18,4 +/-
- Mycket sannolikt (%) 12,3 19,0 5,0 15,9 13,5 12,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,3 6,5 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2012, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2012, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2012/10/kbar_2012_10_2012-10-29_tau_001_sv.html