Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2013 02/2014 03/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 10,2 8,3 8,5 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,9 19,4 -15,0 -1,8 -0,7 -2,0 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 28,6 29,1 28,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,7 22,8 -39,1 -7,2 -10,8 -9,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,3 9,8 -4,0 -0,7 0,7 1,0 --
- Bättre (%) 23,8 30,6 16,7 19,1 18,2 18,4  
- Sämre (%) 16,1 22,7 11,4 20,6 17,2 16,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 7,0 6,4 5,5 --
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 24,8 23,0 22,8  
- Sämre (%) 11,0 17,2 6,6 13,5 12,5 13,0  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -0,7 29,5 -60,9 -17,4 -21,0 -20,4 --
- Bättre (%) 27,6 62,1 2,0 12,9 12,6 11,2  
- Sämre (%) 26,2 88,5 4,2 42,3 46,6 45,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 3,5 2,9 1,0 =
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 33,4 33,2 31,3  
- Sämre (%) 22,5 57,3 6,0 24,1 25,1 26,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,8 3,1 3,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,0 2,6 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,1 27,6 -51,1 -17,8 -24,6 -20,5 --
- Mindre (%) 31,4 60,8 6,4 16,6 12,7 13,8  
- Mera (%) 33,0 83,3 6,9 48,4 56,2 50,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,3 7,6 -18,8 -7,2 -8,5 -5,9 -
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 10,3 9,6 10,3  
- Ökat (%) 16,1 31,9 7,9 22,4 24,2 20,6  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,7 41,8 -14,2 -1,3 7,8 2,7 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 35,0 39,8 36,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 25,9 45,7 17,7 36,4 32,0 33,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 5,7 7,5 6,6 -
- Bra tid (%) 58,6 80,7 33,4 53,9 54,9 54,7  
- Dålig tid (%) 35,7 58,5 15,5 41,6 39,9 41,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 12,0 11,5 12,6 -
- Bra tid (%) 61,8 78,2 13,3 57,2 56,8 57,6  
- Dålig tid (%) 30,9 83,4 12,1 35,9 37,6 36,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,0 35,1 14,7 30,4 32,3 32,3 +
- Kan spara (%) 59,0 70,0 38,6 63,1 65,2 66,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,6 7,3 6,9  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 48,3 48,6 48,2 +
- Kan spara (%) 73,5 82,3 56,6 79,5 80,1 79,9  
- Kan inte spara (%) 24,6 40,3 16,5 19,1 18,6 18,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 12,1 13,0 11,5 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,6 5,8 5,1  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 7,4 7,2 6,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,4 -2,4 -18,2 -12,6 -10,7 -12,7 --
- Mera (%) 22,1 30,8 14,3 15,7 16,6 15,9  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 33,3 30,8 34,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 17,0 21,7 12,7 13,9 17,1 13,3 --
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 6,8 7,8 7,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,3 10,4 5,3 7,1 9,3 6,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,4 8,2 5,6 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,9 3,0 2,2  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,5 5,2 3,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,7 19,9 21,3 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,3 13,5 14,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,4 6,3 7,3  

Källa: Konsumentbarometern 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/03/kbar_2014_03_2014-03-27_tau_001_sv.html