Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2013 07/2014 08/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 9,4 2,2 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,7 19,4 -15,0 -4,4 -0,4 -6,7 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 28,8 25,9 25,7 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,5 22,8 -39,1 -17,2 -4,8 -19,3 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,2 9,8 -4,0 2,4 0,4 -2,5 --
- Bättre (%) 23,6 30,6 16,5 20,9 20,9 16,5  
- Sämre (%) 16,2 22,7 11,4 18,1 20,1 20,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,7 6,3 5,2 --
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 23,2 23,9 23,1  
- Sämre (%) 11,1 17,2 6,6 13,9 13,9 15,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,2 29,5 -60,9 -26,7 -19,0 -30,0 --
- Bättre (%) 27,3 62,1 2,0 9,9 11,8 6,5  
- Sämre (%) 26,8 88,5 4,2 53,7 43,6 58,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 -7,0 5,3 -9,6 --
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 24,9 35,2 23,2  
- Sämre (%) 22,7 57,3 6,0 35,2 22,7 37,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,2 3,1 2,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,6 2,7 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,5 27,6 -51,1 -27,4 -15,0 -28,9 --
- Mindre (%) 31,1 60,8 6,4 11,5 18,3 10,1  
- Mera (%) 33,4 83,3 6,9 60,8 45,0 61,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 7,6 -18,8 -5,0 -6,0 -5,6 -
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 10,9 12,7 10,2  
- Ökat (%) 16,4 31,9 7,9 20,3 23,7 21,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 3,7 5,0 3,4 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 37,4 40,8 37,6  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 17,7 33,7 35,8 34,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 7,2 4,3 -0,1 -
- Bra tid (%) 58,4 80,7 33,4 55,3 52,6 48,3  
- Dålig tid (%) 35,8 58,5 15,5 40,2 42,8 46,9  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 6,7 11,7 9,7 -
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 52,3 57,5 55,9  
- Dålig tid (%) 31,0 83,4 12,1 41,4 36,6 38,6  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 31,9 30,8 29,9 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 64,7 63,2 61,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,7 6,5 6,9  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 48,7 40,8 42,1 +
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 80,4 74,5 75,4  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 18,0 24,8 23,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,4 12,1 11,9 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,9 5,3 4,3  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 5,5 6,8 7,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,5 -2,4 -18,2 -10,8 -13,3 -15,1 --
- Mera (%) 21,9 30,8 13,9 19,4 16,9 15,7  
- Mindre (%) 32,6 40,4 26,5 34,3 35,2 35,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,9 21,7 12,7 16,2 15,3 15,0 --
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 8,4 7,6 7,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,8 7,7 7,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,7 6,9 7,3 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 2,9 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,7 4,0 4,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,6 18,0 19,7 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 14,1 13,8 14,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 4,5 4,2 5,1  

Källa: Konsumentbarometern 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/08/kbar_2014_08_2014-08-27_tau_001_sv.html