Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2013 08/2014 09/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,0 22,9 -6,5 6,3 2,2 -0,7 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,6 19,4 -15,0 -5,3 -6,7 -9,8 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 27,3 25,7 25,2 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,4 22,8 -39,1 -12,8 -19,3 -24,2 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,1 9,8 -4,0 2,4 -2,5 -2,0 --
- Bättre (%) 23,6 30,6 16,5 21,0 16,5 19,2  
- Sämre (%) 16,2 22,7 11,4 17,6 20,4 22,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 4,4 5,2 3,6 --
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 22,0 23,1 22,6  
- Sämre (%) 11,1 17,6 6,6 16,0 15,4 17,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,4 29,5 -60,9 -28,2 -30,0 -37,9 --
- Bättre (%) 27,2 62,1 2,0 10,6 6,5 4,6  
- Sämre (%) 27,0 88,5 4,2 56,5 58,0 66,2  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 -3,6 -9,6 -15,8 --
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 28,5 23,2 17,1  
- Sämre (%) 22,8 57,3 6,0 31,9 37,7 41,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,3 2,6 2,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,2 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,7 27,6 -51,1 -22,0 -28,9 -32,6 --
- Mindre (%) 31,0 60,8 6,4 15,4 10,1 8,9  
- Mera (%) 33,6 83,3 6,9 53,8 61,8 65,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 7,6 -18,8 -6,6 -5,6 -9,2 --
- Minskat (%) 13,1 20,0 5,3 11,2 10,2 8,9  
- Ökat (%) 16,4 31,9 7,9 22,3 21,7 24,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 -1,3 3,4 3,3 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 34,6 37,6 38,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 17,7 35,9 34,2 34,8  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 7,8 -0,1 2,3 -
- Bra tid (%) 58,4 80,7 33,4 55,5 48,3 50,6  
- Dålig tid (%) 35,9 58,5 15,5 41,2 46,9 44,8  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 4,4 9,7 6,1 -
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 51,4 55,9 52,4  
- Dålig tid (%) 31,1 83,4 12,1 42,5 38,6 42,3  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 31,3 29,9 29,9 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 64,8 61,2 63,1  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,4 6,9 7,6  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 46,3 42,1 42,1 +
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 79,2 75,4 76,1  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 20,0 23,6 23,1  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 11,2 11,9 12,3 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 4,3 5,3  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,1 7,6 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,5 -2,4 -18,2 -13,7 -15,1 -15,2 --
- Mera (%) 21,9 30,8 13,9 17,4 15,7 15,8  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 36,1 35,9 37,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,9 21,7 12,7 15,7 15,0 13,4 --
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,9 7,6 7,4 7,6  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,1 7,5 5,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 4,7 7,3 6,1 -
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,5 2,8 2,4  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,2 4,5 3,7  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 17,3 19,7 18,1 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,1 14,5 13,3  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,2 5,1 4,9  

Källa: Konsumentbarometern 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/09/kbar_2014_09_2014-09-29_tau_001_sv.html