Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2013 10/2014 11/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 6,4 0,4 2,6 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,5 19,4 -15,0 -3,5 -6,3 -7,6 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 25,9 25,4 26,1 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,2 22,8 -39,1 -11,3 -21,9 -18,8 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,1 9,8 -4,0 -1,4 -0,2 -1,1 --
- Bättre (%) 23,6 30,6 16,5 18,1 19,8 18,9  
- Sämre (%) 16,2 22,7 11,4 21,0 20,2 20,2  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,9 4,9 4,7 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 24,6 22,4 22,8  
- Sämre (%) 11,1 17,6 6,6 13,2 14,2 15,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,7 29,5 -60,9 -25,3 -37,4 -39,5 --
- Bättre (%) 27,0 62,1 2,0 11,1 4,7 3,5  
- Sämre (%) 27,3 88,5 4,2 51,8 66,4 68,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,3 25,3 -27,1 1,8 -10,2 -8,1 --
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 33,1 20,6 25,3  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 26,0 35,4 35,7  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,1 1,9 2,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,6 1,6 1,9  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,9 27,6 -51,1 -24,5 -33,7 -29,5 --
- Mindre (%) 30,8 60,8 6,4 13,1 8,6 10,3  
- Mera (%) 33,9 83,3 6,9 55,3 67,5 61,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,8 7,6 -18,8 -9,5 -7,5 -10,9 --
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 8,3 10,7 8,0  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 24,3 23,5 25,7  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 0,8 11,4 5,8 --
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 36,2 42,9 40,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 35,4 31,5 34,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 6,2 5,1 4,2 -
- Bra tid (%) 58,4 80,7 33,4 54,0 53,7 53,4  
- Dålig tid (%) 35,9 58,5 15,5 41,7 42,6 43,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 5,9 13,8 9,3 -
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 52,7 59,2 54,7  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 40,9 35,2 39,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 29,3 30,7 30,0 +
- Kan spara (%) 59,1 70,0 38,6 63,1 63,4 62,6  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 8,2 7,2 7,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 41,5 40,5 43,4 +
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 75,6 73,9 77,6  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 23,2 25,0 21,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 10,7 12,2 11,0 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,8 5,0 5,2  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 5,8 7,2 5,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,6 -2,4 -18,2 -14,3 -12,3 -14,7 --
- Mera (%) 21,9 30,8 13,9 17,2 17,9 15,4  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 36,2 34,8 34,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,9 21,7 12,7 16,0 17,0 12,7 --
- Mycket sannolikt (%) 8,7 12,1 5,1 8,4 7,9 5,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,6 9,1 7,6  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 6,7 6,9 5,2 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 3,0 2,6 2,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 4,3 2,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,3 18,3 17,7 -
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,7 13,1 11,1  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,5 5,1 6,7  

Källa: Konsumentbarometern 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/11/kbar_2014_11_2014-11-27_tau_001_sv.html