Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2013 11/2014 12/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 7,2 2,6 4,4 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,4 19,4 -15,0 -3,1 -7,6 -4,9 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,1 33,4 9,5 28,1 26,1 27,0 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,1 22,8 -39,1 -11,5 -18,8 -16,1 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,1 9,8 -4,0 0,7 -1,1 -0,3 --
- Bättre (%) 23,6 30,6 16,5 19,3 18,9 20,0  
- Sämre (%) 16,2 22,7 11,4 19,3 20,2 19,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,0 4,7 5,5 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 23,9 22,8 22,9  
- Sämre (%) 11,1 17,6 6,6 13,3 15,6 13,8  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -1,8 29,5 -60,9 -26,9 -39,5 -37,2 --
- Bättre (%) 26,9 62,1 2,0 9,4 3,5 5,3  
- Sämre (%) 27,5 88,5 4,2 54,9 68,0 65,1  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -0,8 -8,1 -4,6 -
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 30,9 25,3 26,2  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 29,1 35,7 32,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,0 2,1 2,1  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,5 1,9 2,0  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,0 27,6 -51,1 -22,3 -29,5 -27,6 --
- Mindre (%) 30,7 60,8 6,4 14,8 10,3 11,4  
- Mera (%) 34,0 83,3 6,9 54,9 61,7 60,3  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,8 7,6 -18,8 -9,2 -10,9 -7,5 -
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 8,9 8,0 11,6  
- Ökat (%) 16,6 31,9 7,9 22,7 25,7 25,5  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 5,2 5,8 12,1 -
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 39,9 40,0 43,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 34,6 34,2 31,6  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,0 36,8 -19,6 5,1 4,2 2,4 -
- Bra tid (%) 58,3 80,7 33,4 54,5 53,4 51,2  
- Dålig tid (%) 36,0 58,5 15,5 41,6 43,5 45,2  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 14,0 9,3 11,8 -
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 58,7 54,7 56,7  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 35,0 39,9 38,2  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,1 35,1 14,7 32,4 30,0 30,9 +
- Kan spara (%) 59,2 70,0 38,6 67,3 62,6 63,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,4 7,7 6,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 46,0 43,4 44,5 +
- Kan spara (%) 73,6 82,3 56,6 77,7 77,6 77,1  
- Kan inte spara (%) 24,5 40,3 16,5 21,5 21,5 21,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,3 17,8 9,1 12,7 11,0 13,3 =
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 6,2 5,2 5,7  
- Eventuellt (%) 7,7 11,4 5,2 6,6 5,8 7,7  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,6 -2,4 -18,2 -13,9 -14,7 -15,8 --
- Mera (%) 21,8 30,8 13,9 17,1 15,4 15,7  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 36,4 34,9 37,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,9 21,7 12,7 14,0 12,7 14,3 --
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,8 5,1 6,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 6,3 7,6 8,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,1 11,3 4,1 5,6 5,2 5,2 --
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,8 2,3 2,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 2,9 2,9 2,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,1 17,7 17,8 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,3 11,1 11,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 4,8 6,7 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2014, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/12/kbar_2014_12_2014-12-29_tau_001_sv.html