Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2014 02/2015 03/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 8,5 10,6 11,2 =
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 -2,0 2,1 0,4 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 28,6 29,5 30,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,0 22,8 -39,1 -9,8 -7,2 -7,5 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 1,0 -0,6 0,9 -
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,5 18,4 18,3 21,0  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 16,1 18,9 19,1  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 5,5 8,1 8,5 =
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 22,8 25,7 25,8  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 13,0 12,4 11,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,2 29,5 -60,9 -20,4 -22,6 -26,1 --
- Bättre (%) 26,6 62,1 2,0 11,2 10,8 8,8  
- Sämre (%) 27,8 88,5 4,2 45,0 48,6 53,0  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 1,0 4,5 1,2 =
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 31,3 34,5 29,7  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 26,4 23,8 24,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,1 0,6 0,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,7 1,0 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,2 27,6 -51,1 -20,5 -18,8 -16,2 -
- Mindre (%) 30,5 60,8 6,4 13,8 15,7 16,7  
- Mera (%) 34,2 83,3 6,9 50,7 49,5 46,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 -5,9 -8,5 -8,7 --
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 10,3 11,4 11,0  
- Ökat (%) 16,8 31,9 7,9 20,6 24,7 26,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 2,7 21,3 17,2 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 36,6 47,9 46,5  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 33,9 26,6 29,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 6,6 0,5 3,3 -
- Bra tid (%) 58,2 80,7 33,4 54,7 49,9 51,8  
- Dålig tid (%) 36,1 58,5 15,5 41,3 47,0 44,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 12,6 22,9 22,2 +
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 57,6 65,4 64,9  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 36,0 29,6 30,1  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,2 35,1 14,7 32,3 32,0 32,0 +
- Kan spara (%) 59,2 70,0 38,6 66,0 65,9 65,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,9 6,2 6,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 48,2 48,5 51,0 ++
- Kan spara (%) 73,7 82,3 56,6 79,9 80,4 81,8  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 18,8 19,2 17,3  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,5 10,2 14,7 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,1 4,5 7,1  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 6,4 5,7 7,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,7 -2,4 -18,2 -12,7 -12,0 -11,7 -
- Mera (%) 21,8 30,8 13,9 15,9 17,2 16,1  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 34,2 33,4 32,0  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 13,3 15,8 15,0 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,2 8,3 8,1  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 6,1 7,5 6,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,6 4,4 6,8 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,2 1,9 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,4 2,6 3,9  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 21,3 18,8 18,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 14,0 13,3 12,3  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,3 5,5 5,7  

Källa: Konsumentbarometern 2015, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/03/kbar_2015_03_2015-03-27_tau_001_sv.html