Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2014 03/2015 04/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 3,7 11,2 11,4 =
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 -5,7 0,4 1,6 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 24,0 30,5 28,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,0 22,8 -39,1 -14,0 -7,5 -3,8 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 -2,6 0,9 -0,4 --
- Bättre (%) 23,5 30,6 16,5 16,6 21,0 18,1  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 21,8 19,1 18,8  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 4,2 8,5 10,7 +
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 21,5 25,8 28,4  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 15,0 11,1 11,1  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,3 29,5 -60,9 -29,4 -26,1 -26,2 --
- Bättre (%) 26,5 62,1 2,0 7,6 8,8 9,1  
- Sämre (%) 27,9 88,5 4,2 56,8 53,0 51,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -2,5 1,2 5,0 =
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 28,4 29,7 33,3  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 29,7 24,6 21,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,0 0,8 0,7  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,4 1,3 1,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,3 27,6 -51,1 -25,5 -16,2 -12,5 -
- Mindre (%) 30,5 60,8 6,4 12,3 16,7 19,5  
- Mera (%) 34,2 83,3 6,9 57,6 46,5 41,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 -9,3 -8,7 -2,8 -
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 8,5 11,0 14,4  
- Ökat (%) 16,9 31,9 7,9 22,2 26,2 20,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 1,9 17,2 18,6 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,4 62,4 29,6 37,1 46,5 47,0  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 35,2 29,3 28,4  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,9 36,8 -19,6 3,7 3,3 -0,1 -
- Bra tid (%) 58,2 80,7 33,4 51,9 51,8 49,5  
- Dålig tid (%) 36,1 58,5 15,5 42,7 44,5 46,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 10,6 22,2 26,1 +
- Bra tid (%) 61,6 78,2 13,3 55,6 64,9 68,1  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 37,1 30,1 26,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,2 35,1 14,7 29,2 32,0 33,0 +
- Kan spara (%) 59,3 70,0 38,6 60,7 65,0 64,2  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,0 6,0 6,3  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 38,7 51,0 42,2 +
- Kan spara (%) 73,7 82,3 56,6 72,8 81,8 75,6  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 25,2 17,3 23,5  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 10,0 14,7 11,1 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,3 7,1 5,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 5,7 7,6 5,4  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,7 -2,4 -18,2 -14,1 -11,7 -11,6 -
- Mera (%) 21,7 30,8 13,9 15,6 16,1 17,3  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 35,9 32,0 32,2  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 13,9 15,0 15,3 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,8 8,1 8,4  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 6,2 6,9 6,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,8 6,8 7,4 +
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,5 2,8 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,3 3,9 4,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,7 18,0 22,7 +
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 12,9 12,3 15,6  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 7,9 5,7 7,1  

Källa: Konsumentbarometern 2015, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/04/kbar_2015_04_2015-04-27_tau_001_sv.html