Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2014 06/2015 07/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 9,4 10,8 6,9 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 -0,4 0,2 1,8 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 25,9 26,3 24,3 =
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,1 22,8 -39,1 -4,8 -2,8 -7,7 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 0,4 -0,0 2,8 -
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,5 20,9 18,8 21,7  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 20,1 18,2 16,7  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 6,3 6,3 5,8 -
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 23,9 26,3 24,6  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 13,9 14,9 14,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,5 29,5 -60,9 -19,0 -20,5 -19,6 -
- Bättre (%) 26,4 62,1 2,0 11,8 11,5 11,9  
- Sämre (%) 28,1 88,5 4,2 43,6 45,6 44,3  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 5,3 5,7 2,1 =
- Bättre (%) 30,9 57,3 11,6 35,2 36,0 33,4  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 22,7 22,2 26,0  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 3,1 0,6 0,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,7 1,4 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,4 27,6 -51,1 -15,0 -11,4 -17,4 -
- Mindre (%) 30,3 60,8 6,4 18,3 21,2 16,7  
- Mera (%) 34,3 83,3 6,9 45,0 40,9 47,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -6,0 -6,2 -6,6 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 12,7 9,8 11,5  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 23,7 20,1 23,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 5,0 9,7 17,9 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 40,8 42,3 47,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 35,8 32,6 29,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 4,3 2,1 6,5 -
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 52,6 50,5 55,1  
- Dålig tid (%) 36,2 58,5 15,5 42,8 44,7 40,5  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,7 21,5 19,0 =
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 57,5 64,1 63,5  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 36,6 30,4 32,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,2 35,1 14,7 30,8 29,9 29,9 +
- Kan spara (%) 59,3 70,0 38,6 63,2 62,5 61,7  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,5 7,5 7,8  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,0 52,2 10,9 40,8 42,7 37,4 =
- Kan spara (%) 73,7 82,3 56,6 74,5 76,9 72,9  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 24,8 22,0 26,0  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,1 10,5 10,9 --
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,3 4,9 4,3  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 6,8 5,5 6,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,7 -2,4 -18,2 -13,3 -13,7 -10,6 -
- Mera (%) 21,7 30,8 13,9 16,9 16,2 18,9  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 35,2 34,6 32,8  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,3 15,5 16,2 -
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,6 7,0 9,3  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,7 8,5 6,8  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,9 4,4 6,7 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,9 2,2 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,0 2,2 3,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,0 20,7 19,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,8 14,7 12,9  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 4,2 6,0 6,1  

Källa: Konsumentbarometern 2015, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.7.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/07/kbar_2015_07_2015-07-27_tau_001_sv.html