Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 08/2014 07/2015 08/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 2,2 6,9 8,3 -
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,2 19,4 -15,0 -6,7 1,8 0,2 -
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,2 33,4 9,5 25,7 24,3 29,5 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,1 22,8 -39,1 -19,3 -7,7 -10,7 -
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 4,0 9,8 -4,0 -2,5 2,8 -0,0 --
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,5 16,5 21,7 17,9  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 20,4 16,7 19,3  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 5,2 5,8 5,5 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 23,1 24,6 24,1  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 15,4 14,5 14,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,6 29,5 -60,9 -30,0 -19,6 -23,9 --
- Bättre (%) 26,3 62,1 2,0 6,5 11,9 8,9  
- Sämre (%) 28,2 88,5 4,2 58,0 44,3 48,5  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -9,6 2,1 -0,7 -
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 23,2 33,4 30,2  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 37,7 26,0 27,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,4 5,8 -2,0 2,6 0,8 0,8  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,2 1,6 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,4 27,6 -51,1 -28,9 -17,4 -20,6 -
- Mindre (%) 30,3 60,8 6,4 10,1 16,7 13,6  
- Mera (%) 34,4 83,3 6,9 61,8 47,2 50,2  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -5,6 -6,6 -4,3 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 10,2 11,5 12,2  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 21,7 23,3 20,1  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 3,4 17,9 20,1 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 37,6 47,1 48,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 34,2 29,2 28,0  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,8 36,8 -19,6 -0,1 6,5 7,4 -
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 48,3 55,1 55,1  
- Dålig tid (%) 36,2 58,5 15,5 46,9 40,5 41,1  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 9,7 19,0 19,6 =
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 55,9 63,5 62,2  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 38,6 32,0 31,5  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 29,9 29,9 33,9 ++
- Kan spara (%) 59,3 70,0 38,6 61,2 61,7 67,5  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 6,9 7,8 5,0  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 42,1 37,4 49,0 +
- Kan spara (%) 73,8 82,3 56,6 75,4 72,9 80,6  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 23,6 26,0 18,2  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 11,9 10,9 11,9 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 4,3 4,3 4,7  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 7,6 6,6 7,1  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -15,1 -10,6 -14,7 --
- Mera (%) 21,7 30,8 13,9 15,7 18,9 16,9  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 35,9 32,8 37,7  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 15,0 16,2 19,0 ++
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,4 9,3 10,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 7,5 6,8 8,5  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 7,3 6,7 7,2 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,8 3,1 2,5  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 4,5 3,6 4,6  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 19,7 19,0 19,2 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 14,5 12,9 12,5  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,1 6,1 6,6  

Källa: Konsumentbarometern 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/08/kbar_2015_08_2015-08-27_tau_001_sv.html