Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2014 08/2015 09/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 -0,7 8,3 4,2 --
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,2 19,4 -15,0 -9,8 0,2 -4,9 --
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,3 33,4 9,5 25,2 29,5 28,6 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,2 22,8 -39,1 -24,2 -10,7 -18,9 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,9 9,8 -4,0 -2,0 -0,0 -1,0 --
- Bättre (%) 23,4 30,6 16,5 19,2 17,9 17,7  
- Sämre (%) 16,3 22,7 11,4 22,0 19,3 19,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 3,6 5,5 4,8 --
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 22,6 24,1 24,1  
- Sämre (%) 11,2 17,6 6,6 17,6 14,5 15,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,7 29,5 -60,9 -37,9 -23,9 -34,4 --
- Bättre (%) 26,2 62,1 2,0 4,6 8,9 6,1  
- Sämre (%) 28,4 88,5 4,2 66,2 48,5 61,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,2 25,3 -27,1 -15,8 -0,7 -9,5 --
- Bättre (%) 30,8 57,3 11,6 17,1 30,2 24,4  
- Sämre (%) 23,0 57,3 6,0 41,6 27,1 36,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,3 5,8 -2,0 2,6 0,8 0,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,2 1,5 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,5 27,6 -51,1 -32,6 -20,6 -28,3 --
- Mindre (%) 30,2 60,8 6,4 8,9 13,6 12,2  
- Mera (%) 34,5 83,3 6,9 65,5 50,2 60,7  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -9,2 -4,3 -3,7 -
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 8,9 12,2 12,0  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 24,7 20,1 18,8  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,2 41,8 -14,2 3,3 20,1 15,5 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,5 62,4 29,6 38,1 48,1 45,7  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 34,8 28,0 30,3  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 2,3 7,4 5,2 -
- Bra tid (%) 58,1 80,7 33,4 50,6 55,1 53,1  
- Dålig tid (%) 36,3 58,5 15,5 44,8 41,1 42,7  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 6,1 19,6 14,3 =
- Bra tid (%) 61,7 78,2 13,3 52,4 62,2 59,1  
- Dålig tid (%) 31,2 83,4 12,1 42,3 31,5 35,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,3 35,1 14,7 29,9 33,9 31,5 +
- Kan spara (%) 59,4 70,0 38,6 63,1 67,5 65,0  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,7 10,1 4,5 7,6 5,0 7,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 42,1 49,0 49,7 +
- Kan spara (%) 73,8 82,3 56,6 76,1 80,6 81,4  
- Kan inte spara (%) 24,4 40,3 16,5 23,1 18,2 17,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 12,3 11,9 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,3 4,7 5,8  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,2 7,1 7,1 6,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,8 -2,4 -18,2 -15,2 -14,7 -12,5 --
- Mera (%) 21,6 30,8 13,9 15,8 16,9 16,2  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 37,1 37,7 33,9  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 13,4 19,0 13,3 --
- Mycket sannolikt (%) 8,6 12,1 5,1 7,6 10,5 6,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 5,8 8,5 7,1  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,1 7,2 7,2 =
- Ja, säkert (%) 3,1 5,2 1,3 2,4 2,5 2,9  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,7 4,6 4,4  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,1 19,2 18,7 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 13,3 12,5 12,4  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 4,9 6,6 6,3  

Källa: Konsumentbarometern 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 28.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2015, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/09/kbar_2015_09_2015-09-28_tau_001_sv.html