Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 02/2016 01/2017 02/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,8 22,9 -6,5 7,7 21,0 20,8 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,1 19,4 -15,0 -0,4 13,9 12,0 +
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,4 33,4 9,5 29,9 30,6 29,4 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,3 22,8 -39,1 -13,0 13,5 13,0 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 1,1 5,7 3,2 =
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 19,4 24,9 23,6  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,3 15,5 17,6  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 6,0 9,4 10,2 +
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 24,7 28,9 29,1  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 15,4 11,8 12,5  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -3,2 29,5 -60,9 -26,1 12,1 13,4 +
- Bättre (%) 25,9 62,1 2,0 9,1 42,1 45,2  
- Sämre (%) 28,8 88,5 4,2 51,3 17,1 16,9  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 -2,6 17,3 16,8 ++
- Bättre (%) 31,3 57,3 11,6 29,4 48,8 47,4  
- Sämre (%) 22,9 57,3 6,0 29,0 14,0 13,6  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,3 1,3 1,0  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,4 1,7 1,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,9 27,6 -51,1 -23,3 9,7 9,2 +
- Mindre (%) 29,8 60,8 6,4 13,1 41,4 39,5  
- Mera (%) 34,8 83,3 6,9 54,1 21,6 20,8  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,4 7,6 -18,8 -6,2 2,1 1,3 +
- Minskat (%) 12,9 20,0 5,3 10,2 14,4 15,1  
- Ökat (%) 17,3 31,9 7,9 20,7 13,3 17,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 19,5 25,2 16,2 =
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 46,1 49,4 42,1  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,3 45,7 17,7 26,6 24,2 25,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 4,5 10,4 11,3 =
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 52,8 57,2 58,9  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 43,0 38,7 36,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,5 42,0 -47,1 20,6 31,2 29,1 +
- Bra tid (%) 62,1 78,2 13,3 62,5 72,7 70,9  
- Dålig tid (%) 30,9 83,4 12,1 30,7 21,5 21,9  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,5 35,1 14,7 32,6 34,6 31,3 +
- Kan spara (%) 59,8 70,0 38,6 67,4 68,1 64,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,4 6,0 8,2  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,5 52,2 10,9 50,9 47,7 46,9 +
- Kan spara (%) 74,1 82,3 56,6 82,3 78,8 79,2  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 16,5 20,0 19,6  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 11,7 12,0 12,3 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,2 5,7 5,0  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 6,6 6,3 7,3  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -10,7 -11,8 -13,0 --
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 18,9 18,6 18,4  
- Mindre (%) 32,8 40,4 26,5 32,9 33,8 33,3  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 18,7 16,9 14,9 -
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 10,1 7,1 7,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 8,6 9,7 7,7  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,3 6,7 6,6 -
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,8 2,9 2,8  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,5 3,8 3,8  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 20,7 18,2 18,0 =
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 12,7 11,6 13,3  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 8,0 6,6 4,7  

Källa: Konsumentbarometern 2017, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/02/kbar_2017_02_2017-02-27_tau_001_sv.html