Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 06/2016 05/2017 06/2017 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,0 24,1 -6,5 14,9 24,1 23,9 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,3 19,4 -15,0 9,0 14,8 16,9 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,5 33,4 9,5 28,6 30,0 29,9 +
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 -0,0 22,8 -39,1 3,3 18,6 18,9 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 2,4 3,9 3,4 =
- Bättre (%) 23,2 30,6 16,4 21,3 23,3 22,3  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 17,2 16,2 16,4  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 7,4 9,0 8,3 =
- Bättre (%) 25,7 33,4 18,2 26,2 27,0 25,8  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 12,9 11,8 12,6  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,8 29,5 -60,9 -4,4 19,7 27,0 ++
- Bättre (%) 26,3 62,1 2,0 24,7 52,6 59,3  
- Sämre (%) 28,6 88,5 4,2 28,7 13,2 7,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,6 25,3 -27,1 13,8 21,9 22,0 ++
- Bättre (%) 31,6 57,3 11,6 46,6 52,0 50,3  
- Sämre (%) 22,7 57,3 6,0 17,6 8,9 8,8  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 0,5 1,1 1,3  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,3 1,7 1,8  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,7 27,6 -51,1 -7,1 15,2 15,9 ++
- Mindre (%) 30,0 60,8 6,4 24,9 46,7 45,3  
- Mera (%) 34,5 83,3 6,9 35,2 15,7 14,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,2 7,6 -18,8 -2,0 5,8 6,3 ++
- Minskat (%) 13,0 20,0 5,3 12,9 19,1 18,0  
- Ökat (%) 17,2 31,9 7,9 20,0 14,5 12,0  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 26,0 19,4 23,7 +
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 48,7 43,6 45,2  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,2 45,7 17,7 22,7 24,2 21,5  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,4 36,8 -19,6 4,3 12,8 15,6 +
- Bra tid (%) 57,8 80,7 33,4 53,4 59,9 62,2  
- Dålig tid (%) 36,7 58,5 15,5 43,2 35,7 33,0  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,8 42,0 -47,1 27,0 31,8 32,3 ++
- Bra tid (%) 62,2 78,2 13,3 68,9 72,9 73,4  
- Dålig tid (%) 30,7 83,4 12,1 25,9 19,9 20,0  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,6 35,1 14,7 33,1 30,9 32,1 +
- Kan spara (%) 59,9 70,0 38,6 65,6 66,3 65,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,4 8,2 7,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,7 52,2 10,9 45,4 50,2 49,3 +
- Kan spara (%) 74,1 82,3 56,6 78,1 81,1 79,1  
- Kan inte spara (%) 24,1 40,3 16,5 20,4 18,2 19,3  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,2 17,8 9,1 13,0 12,8 13,9 +
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,4 6,5 6,3  
- Eventuellt (%) 7,6 11,4 5,0 7,6 6,3 7,6  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -9,4 -6,4 -8,8 =
- Mera (%) 21,4 30,8 13,9 18,7 20,1 18,9  
- Mindre (%) 32,7 40,4 26,5 29,9 27,5 30,1  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,7 21,7 12,7 15,3 14,3 17,1 =
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 8,8 6,5 9,2  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 6,6 7,8 7,9  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 5,1 7,5 6,8 =
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,0 2,9 3,3  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,1 4,7 3,5  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,9 27,0 9,8 21,5 21,0 21,2 +
- Mycket sannolikt (%) 12,5 19,0 5,0 15,7 14,5 16,2  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 5,8 6,5 5,0  

Källa: Konsumentbarometern 2017, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Kaisa Lahtinen 029 551 3554, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2017, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2017/06/kbar_2017_06_2017-06-27_tau_001_sv.html