Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 01/2017 12/2017 01/2018 Utsikter 1)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 24,2 -6,5 21,0 24,0 24,2 ++
A2 Gamla förtroendeindikatorn = (B1+B2+B3+B4+C1)/5 6,6 20,6 -15,0 13,9 19,2 20,6 ++
A3 Mikroindikatorn = (B2+D1+D2)/3 25,6 33,4 9,5 30,6 31,0 31,1 ++
A4 Makroindikatorn = (B4+B7)/2 0,5 22,8 -39,1 13,5 18,6 19,1 ++
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 3,8 9,8 -4,0 5,7 8,2 6,9 ++
- Bättre (%) 23,3 30,6 16,4 24,9 27,4 26,7  
- Sämre (%) 16,4 22,7 11,4 15,5 15,3 14,5  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,4 14,1 2,3 9,4 10,9 12,0 ++
- Bättre (%) 25,8 33,4 18,2 28,9 29,6 28,8  
- Sämre (%) 11,4 17,7 6,6 11,8 11,1 8,2  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) -2,1 29,5 -60,9 12,1 29,3 29,0 ++
- Bättre (%) 27,2 62,1 2,0 42,1 60,8 60,2  
- Sämre (%) 28,1 88,5 4,2 17,1 7,8 6,6  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,1 25,3 -27,1 17,3 21,7 20,4 ++
- Bättre (%) 32,0 57,3 11,6 48,8 51,0 47,8  
- Sämre (%) 22,4 57,3 6,0 14,0 8,2 7,4  
B5 Inflationen nu (procent) 2,2 5,8 -2,0 1,3 1,2 1,2  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,7 1,6 1,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,1 27,6 -51,1 9,7 15,4 17,9 ++
- Mindre (%) 30,5 60,8 6,4 41,4 47,0 49,5  
- Mera (%) 34,0 83,3 6,9 21,6 16,1 13,5  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,0 7,6 -18,8 2,1 5,1 5,9 ++
- Minskat (%) 13,2 20,0 5,3 14,4 19,6 17,2  
- Ökat (%) 17,0 31,9 7,9 13,3 12,9 11,2  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 25,2 25,7 34,5 ++
- Fördelaktig tidpunkt (%) 44,6 62,4 29,6 49,4 45,7 49,8  
- Ofördelaktig tidpunkt (%) 26,1 45,7 15,2 24,2 20,0 15,2  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 10,4 23,1 26,6 ++
- Bra tid (%) 58,0 80,7 33,4 57,2 67,8 69,6  
- Dålig tid (%) 36,4 58,5 15,5 38,7 26,3 23,4  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,2 42,0 -47,1 31,2 35,8 33,0 ++
- Bra tid (%) 62,6 78,2 13,3 72,7 76,3 73,6  
- Dålig tid (%) 30,4 83,4 12,1 21,5 17,4 18,7  
D1 Hushållets penningsituation nu (nettotal) 28,7 35,3 14,7 34,6 34,2 34,7 ++
- Kan spara (%) 60,1 70,0 38,6 68,1 66,8 68,3  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) 6,8 10,1 4,5 6,0 6,0 6,7  
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,9 52,2 10,9 47,7 47,9 46,7 +
- Kan spara (%) 74,3 82,3 56,6 78,8 79,5 78,4  
- Kan inte spara (%) 23,9 40,3 16,5 20,0 19,4 20,8  
D5 Hushållets avsikter att ta lån inom 12 månader (% av hushållen) 13,1 17,8 9,1 12,0 13,3 12,1 -
- Ja, säkert (%) 5,6 8,5 3,1 5,7 5,8 6,3  
- Eventuellt (%) 7,5 11,4 5,0 6,3 7,4 5,8  
E1 Köp av kapitalvaror 12 månader framåt vs 12 månader bakåt (nettotal) -8,9 -2,4 -18,2 -11,8 -3,1 -8,9 =
- Mera (%) 21,3 30,8 13,9 18,6 22,9 18,9  
- Mindre (%) 32,6 40,4 25,6 33,8 25,6 30,6  
E2 Avsikter att köpa en bil (% av hushållen) 16,8 21,7 12,7 16,9 19,3 18,7 ++
- Mycket sannolikt (%) 8,5 12,1 5,1 7,1 9,4 9,5  
- Ganska sannolikt (%) 8,2 10,4 5,3 9,7 9,8 9,2  
E4 Avsikter att köpa en bostad (% av hushållen) 7,0 11,3 4,1 6,7 6,8 7,4 +
- Ja, säkert (%) 3,0 5,2 1,3 2,9 2,6 3,1  
- Eventuellt (%) 4,0 6,2 2,2 3,8 4,2 4,3  
E5 Avsikter att använda pengar för bostadsombyggnad (% av hushållen) 18,8 27,0 9,8 18,2 18,0 18,5 =
- Mycket sannolikt (%) 12,4 19,0 5,0 11,6 11,2 11,0  
- Ganska sannolikt (%) 6,4 9,1 3,2 6,6 6,8 7,6  
1) ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumentbarometern 2018, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2018, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/01/kbar_2018_01_2018-01-29_tau_001_sv.html