Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2018

Konsumenternas förtroende fortsatt starkt – tveksamhet om Finlands ekonomi

Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 23,0 medan den i maj var 24,8 och i april 23,2. I juni i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,9. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2–18 juni 1 157 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av förtroendeindikatorns delfaktorer var i synnerhet konsumenternas syn på den egna ekonomin och på hushållets möjligheter att spara fortfarande ljusa.

Jämfört med maj försvagades synen på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslöshetsutvecklingen klart, men var ändå på en god nivå. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara förbättrades däremot något i juni jämfört med föregående månad.

Också jämfört med året innan förstärktes tron på den egna ekonomin. Däremot försvagades synen på Finlands ekonomi klart på ett år. Synen på möjligheterna att spara var ungefär oförändrad.

I juni uppskattade konsumenterna att det egna hushållets ekonomi är god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att ta lån och spara samt god för att köpa kapitalvaror. Sysselsatta konsumenter upplevde att risken för arbetslöshet har minskat klart de senaste månaderna.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (463,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/06/kbar_2018_06_2018-06-27_tie_001_sv.html