Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2018

Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatt stabilt

Konsumenternas förtroendeindikator var i augusti 21,5, medan den i juli var 22,0 och i juni 23,0. I augusti i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–17 augusti 1 138 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades i augusti förväntningarna klart på hushållets möjligheter att spara jämfört med juli. Uppskattningarna om den egna och Finlands ekonomi försvagades något, men var fortsatt goda.

Förväntningarna på Finlands ekonomi försvagades betydligt under referensperioden på ett år. Jämfört med motsvarande period i fjol har uppskattningarna om arbetslöshetssituationen i landet försvagats. Däremot förbättrades synen på den egna ekonomin måttligt.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I augusti uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var gynnsam för att spara, men också god för att ta lån och köpa kapitalvaror. I augusti upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet minskat något.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I augusti var förtroendet för ekonomin starkast i Norra Finland (förtroendeindikatorn 23,9) och svagast i Västra Finland (19,2). Av befolkningsgrupperna var företagarna de klart mest optimistiska (34,1). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa (18,4), och pensionärer (11,7). Männen hade ett starkare förtroende för ekonomin (24,9) än kvinnorna (18,2).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (404,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. augusti 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/08/kbar_2018_08_2018-08-27_tie_001_sv.html