Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.10.2018

Konsumenternas förtroende försvagades – en fast tro på den egna ekonomin

Konsumenternas förtroende för ekonomin är försiktigare än på två år. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 16,8, då den i september var 20,2 och i augusti 21,5. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 23,1 och i oktober 2016 värdet 15,8. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 oktober 1 148 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn försämrades konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten i oktober klart jämfört med september. Uppskattningen om utvecklingen av arbetslösheten var dock fortfarande ljus, medan bilden av Finlands ekonomi redan såg ganska pessimistisk ut. Förväntningarna på konsumentens egen ekonomi och möjligheter att spara var i oktober ungefär oförändrade och goda.

Tron på Finlands ekonomi och på att arbetslösheten minskar försämrades i oktober också jämfört med motsvarande period året innan. Synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara var nästan oförändrade från året innan också.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I oktober uppskattade konsumenterna att hushållets penningsituation är mycket god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara och god också för att köpa kapitalvaror men inte längre för att ta lån. I oktober upplevde sysselsatta konsumenter att risken för att själva råka ut för arbetslöshet ytterligare minskat något under den senaste tiden.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I oktober var förtroendet för ekonomin starkast i Norra Finland och huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 20,2 och 19,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska (29,2). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (6,5) och arbetslösa (13,2).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (407,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/10/kbar_2018_10_2018-10-29_tie_001_sv.html