Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2019

Konsumenternas förtroende på stabil nivå

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes i mars och är på en god nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 16,1 medan den i februari var 15,5 och i januari 17,2. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,7. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–19 mars 1 205 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förstärktes i mars konsumenternas förväntningar både på den egna ekonomin och på Finlands ekonomi jämfört med februari. Bilden av den egna ekonomin var på en god nivå, medan synen på framtiden för Finlands ekonomi var, trots att den förstärktes, något pessimistisk. Synen på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen försämrades något men var fortfarande på en optimistisk nivå. Förväntningarna på de egna möjligheterna att spara var oförändrade och fortfarande mycket optimistiska.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes i mars bara synen på möjligheterna att spara. Övriga delfaktorer med undantag av den egna ekonomin försvagades klart på ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I mars uppskattade konsumenterna sitt hushålls ekonomi som mycket god. De sysselsatta konsumenterna upplevde att risken för att själva råka ut för arbetslöshet alltjämt minskat betydligt. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var gynnsam för att spara och ta lån, men inte särskilt god för att köpa kapitalvaror. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror inom ett år försvagades i mars jämfört med februari och förra året.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I mars var förtroendet för ekonomin starkast i Västra Finland (förtroendeindikatorn 17,6) och i huvudstadsregionen (17,1). Svagast var förtroendet i Östra Finland (9,9). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän (24,3) och företagare (24,2) de mest optimistiska. Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (4,6), och arbetslösa (9,9).

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Många ändringar i konsumentbarometern i maj

Konsumentbarometerns namn, datainsamlingsmetod, urvalsdesign och datainnehåll ändras fr.o.m. maj. Mer om ändringarna finns på statistikens webbsidor .


Källa: Konsumentbarometern 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (408,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/03/kbar_2019_03_2019-03-27_tie_001_sv.html